Οργάνωση κυκλώματος supply chain

  • Μελέτη διαδικασιών logistics και αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Στρατηγικός προγραμματισμός δίκτυου logistics.
  • Transportation planning.
  • Project Management εφαρμογής.
  • Μίσθωση προσωπικού.