Αποθηκεύσεις

  • Εργασίες φυσικής παραλαβής, ταυτοποίησης-σήμανσης, ποιοτικού ελέγχου, labeling, bar-coding, order picking (τεμαχίου-κιβωτίου-παλέτας), έκδοσης παραστατικών.
  • Cross Docking.
  • Φορολογική αποθήκη.
  • Καθημερινό reporting.
  • Tracking & Tracing (ιχνηλασιμότητα) παραγγελιών και μονάδων διακίνησης σε όλα τα στάδια.
  • On-line μηχανογραφική διασύνδεση. IT integration (καθορισμός interfaces, data integration).
  • Κοστολόγιο αναλυτικά ανά δραστηριότητα και Open Book.
  • Σύγχρονοι και πλήρως εξοπλισμένοι αποθηκευτικοί χώροι.