Οι υπηρεσίες

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η Metron Logistics αποτελώντας έναν ολοκληρωμένο συνεργάτη 4PL;

Είτε με δικά του μέσα, είτε μέσω συνεργασιών – οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν αληθινό 4PL προμηθευτή διατυπώθηκαν από τον καθηγητή Dr. Helmuth Baumgarten (Berlin Technical University): «Supply Chain Management (λειτουργικός προγραμματισμός, τακτικός προγραμματισμός, στρατηγικός προγραμματισμός), IT integration (καθορισμός interfaces, data integration), στρατηγικός προγραμματισμός του δίκτυου logistics (ένταξη και ενσωμάτωση του 4PL στο δικτύου που σχεδιάζει), transportation planning (επιλογή και διοίκηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και transportation management), order tracking και tracing, αποθήκευση και διαχείριση αποθέματος, συμβουλευτικές υπηρεσίες, profitability management, διοικητικές υπηρεσίες και διαχείριση εγγράφων, παροχή υπηρεσιών εφαρμογής, μίσθωση προσωπικού, και οικονομικές υπηρεσίες τρίτων για τους συνεργάτες.»