Το όραμά μας

Να αποτελούμε για τους πελάτες μας, έναν πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις τους, στοχεύοντας στην μείωση του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και αποτελώντας για αυτούς στρατηγικό πλεονέκτημα.

Πώς η φιλοσοφία της Metron Logistics διαφέρει από αυτήν των παραδοσιακών εταιριών 3rd Party Logistics;

  1. Οι παραδοσιακοί 3PL θεωρούν τον ευατό τους μόνο ανάδοχο της μεταφοράς των προϊόντων από το Α στο Β - ενώ η Metron Logistics ενεργεί ως ανάδοχος για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών logistics της εταιρείας.
  2. Οι παραδοσιακοί 3PL είναι εγγενώς περιορισμένοι από την άποψη της ευελιξίας και της ακτίνας δράσης τους, ενώ η Metron Logistics έχει μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα επιλογών χάρη στη δυνατότητά της να χρησιμοποιήσει τους καλύτερους πόρους/συνεργάτες για οποιαδήποτε απαίτηση.
  3. Οι παραδοσιακοί 3PL εστιάζουν απαραιτήτως στην διατήρηση της απασχόλησης και της κερδοφορίας των υποδομών τους, ενώ η Metron Logistics είναι ελεύθερη να ενεργήσει εξ ολοκλήρου προς όφελος του πελάτη.
  4. Όσον αφορά το κόστος, οι παραδοσιακοί 3PL συνήθως ενδιαφέρονται για το κόστος των υπηρεσιών που τιμολογούν – η Metron Logistics ενδιαφέρεται για την πιθανή μείωση του κόστους του πελάτη κατά μήκος της ολόκληρης αλυσίδας εφοδιασμού.