τα νέα μας

Διεθνής Πιστοποίηση Αποθήκευσης & Διακίνησης Τροφίμων για τη Metron Logistics

 • [ 5 Μαρτίου 2014 ]

   

   

  Μία σημαντική πιστοποίηση έλαβε η Metron Logistics από τον Ελληνικό Νηογνώμονα για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

  Συγκεκριμένα, η Metron Logistics συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2004/852/ΕΟΚ και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, αναφορικά με τη δραστηριότητα αποθήκευσης και διακίνησης τυποποιημένων τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

  Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη πιστοποίηση ιδιαίτερα σημαντική για τη Metron Logistics η οποία αποδεικνύει εμπράκτως ότι παρέχει υπηρεσίες 3PL υψηλών προδιαγραφών προς τους πελάτες της. Μια τέτοια πιστοποίηση προσδίδει στα προϊόντα τους την απαραίτητη προστιθέμενη αξία και στους καταναλωτές εμπιστοσύνη για την ποιότητα με την οποία φτάνει το τελικό προϊόν στο τραπέζι τους.

  Η ισχύς του σήματος που έλαβε η Metron Logistics είναι τριετής με την προϋπόθεση επιτυχούς διενέργειας ετήσιων επιτηρήσεων όπως αυτές θα πραγματοποιούνται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα.

  Ο Ελληνικός Νηογνώμων -Hellenic Register of Shipping (HRS) είναι ένας διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, αφιερωμένος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την πρόληψη από τη θαλάσσια ρύπανση, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας στη βιομηχανία.