τα νέα μας

Όλα όσα χρειάζεσθε. Όλα όσα επιθυμείτε.

Σε έναν κόσμο που κινείται πιο γρήγορα από ποτέ, η ευελιξία, η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η ακρίβεια, η ασφάλεια και το κόστος, είναι όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την επιλογή ενός συνεργάτη Logistics.

Ο ανταγωνισμός αφορά πλέον όχι μεμονωμένες εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά πλήρως οργανωμένα δίκτυα διανομής και αλυσίδες εφοδιασμού, που διεκδικούν την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους. Αυτή η νέα πραγματικότητα, απαιτεί έναν νέο τρόπο σκέψης και δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις λειτουργικές διαδικασίες Logistics.

Αυτό που απαιτείται, είναι αποδοτικότερες υπηρεσίες Logistics που προσφέρουν δυνατότητα για διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές, με ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση κόστους.
Εάν ενδιαφέρεστε για αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, ψάχνετε μια άλλη στρατηγική προσέγγιση και θέλετε να βελτιστοποιήσετε την αποδοτικότητα της, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε.

Για την εκπλήρωση των αναγκών αυτών, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις, προσθέτοντας αξία σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και δίνοντας στους πελάτες μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

H Metron Logistics διαθέτει τη Διεθνή Πιστοποίηση Αποθήκευσης & Διακίνησης Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από τον Ελληνικό Νηογνώμονα